Technologia

Dane techniczne

Materiał: Deski świerkowe technicznie wysuszone do wilgotności 15% +/-3%, grubości 23 mm, jednostronnie rowkowane w celu poprawy parametrów termoizolacyjnych.
Wymiary elementu ściennego: Wysokość ściany: maks. 3.25 m
Długość ściany: maks. 6.00 m
Możliwa grubość – ściany zewnętrzne: 16 cm, 20.5 cm, 25 cm, 29.5 cm, 34 cm
ściany wewnętrzne: 11.5 cm, 16 cm
Konstrukcja elementów: Wielowarstwowa z desek układanych prostopadle do siebie, łączonych za pomocą aluminiowych gwoździ karbowanych.
Powierzchnie: Jednostronnie heblowane lub obustronnie surowe.
Ochrona drewna: Proces techniczny suszenia surowych desek min. 8 godzin w 65°C zastępuje konserwację drewna.
Połączenie: Aluminiowe gwoździe karbowane.
Gęstość całkowita: W przybliżeniu 480 kg/m3
Izolacja cieplna: λ=0.094 W/(m*K), według pomiarów MFPA w Lipsku.
Dyfuzja pary wodnej: Zdolna do dyfuzji, redukująca parę wodną, wartość oporu dyfuzyjnego µ = około 65.
Wiatroszczelność: Ścianę z Litego Drewna, w związku z jej konstrukcją, można wyprodukować tak, aby spełniała warunki hermetyczności i wiatroszczelności DIN 4180 (n50 = 3.00 wymiany powietrza / godzinę). W przypadku budynków o wyższych wymaganiach hermetyczności i wiatroszczelności (dom pasywny, warunek KfW 40), trzeba przeprowadzić dodatkowe pomiary.
Dźwiękoszczelność: MHM 34,0 cm – Rw 48 dB (według pomiarów MFPA w Lipsku).
Odporność ogniowa: MHM 20,5 cm – F90B (zgodnie z Ogólnym Certyfikatem Zatwierdzającym).

Izolacyjność termiczna ścian

Współczynniki przenikania ciepła w ścianie zewnętrznej U (W/m2K)

Grubość Ściany z Litego Drewna Ściana nieizolowana Ściana izolowana 10 cm wełny drzewnej Ściana izolowana – wełna mineralna
gr. 10 cm gr. 15 cm gr. 20 cm gr. 25 cm
20,5 cm 0,43 0,21 0,208 0,162 0,133 0,113
25,0 cm 0,35 0,19 0,191 0,152 0,126 0,108
29,5 cm 0,30 0,17 0,177 0,143 0,120 0,103
34,0 cm 0,26 0,16 0,165 0,135 0,114 0,100