Technologia

Prace konstrukcyjne wykonywane są przy pomocy najnowocześniejszego oprogramowania BIM CAD 3D. Produkcja stropów DREAM ART HOME odbywa się przy pomocy sterowanych numerycznie maszyn z zachowaniem maksymalnej dokładności na podstawie planów konstrukcyjnych przygotowanych przez architektów lub projektantów elementów drewnianych.

Wykonanie stropów odbywa się w dwóch etapach projektowym i produkcyjnym.

Etap projektowy:

I – kłady stropów – na podstawie projektu wykonawczego architektonicznego (w tym konstrukcji i instalacji)
II – przeniesienie projektu do programu DeDietrich – zapis projektu w CAD3D,
III – zaprogramowanie linii produkcyjnej – wraz z optymalizacją wykorzystania materiału budowlanego,
IV – przygotowanie projektu montażowego – uwzględnia kolejność montażu, dostępny sprzęt, dobór elementów montażowych, zalecenia BIOZ.

Etap produkcyjny:

V – heblowanie i frezowanie desek
VI – łączenie desek i profilowanie w stacji mikrowczepowej – wysokość 16 do 24cm
VII –przycięcie na odpowiednią długość – do 11 m
VIII – wykonanie płyty stropowej – ułożenie warstwowo, ściśnięcie, połączenie kołkami drewnianymi – szerokość do 110cm
IX – kontrola wykonanych elementów, przygotowanie do transportu.