Parametry stropów

Drewno

– grubość 16 do 24cm – w zależności od projektowanej odległości podparć, obciążeń i wymaganej sztywności,
– wymiary; szerokość max. 1.10, długość do 11m