Technologia

Technologia Massiv-Holz-Mauer® (MHM) jest w pełni ekologiczna, została opracowana w Niemczech w 2004 r. Od tego czasu zaistniała w ponad dwudziestu fabrykach na terenie Europy. Do dnia dzisiejszego zostało zrealizowanych kilkanaście tys. budynków. Reprezentuje ona współczesne myślenie budowlane bazujące na prostych, dobrze znanych materiałach, skróceniu czasu budowy i uzyskaniu trwałej budowli pozwalającej na realizację najśmielszych wizji architektonicznych. Technologia MHM jest chroniona prawem własności przemysłowej i objęta patentem.

MHM to technologia masywnych ścian drewnianych o krzyżowym układzie poszczególnych warstw. Zapewnia dużą stabilność wymiarową ścianom oraz nadaje im zbliżoną wytrzymałość niezależnie od orientacji, tworząc sztywne tarcze, nadaje budynkom dużą wytrzymałość. Ściany z litego drewna produkowane i montowane przez Dream Art Home cechuje: wysoka wytrzymałość na obciążenia, wysoka pojemność cieplna, dobra izolacyjność termiczna, dobra izolacyjność akustyczna oraz duża szybkość montażu konstrukcji.

Produkowane przez nas ściany w technologii Massiv-Holz-Mauer® spełniają wymagania zharmonizowanych norm UE dla wyrobów budowlanych w obszarze bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego oraz opatrzone są znakiem CE. System oceny i weryfikacja stałości właściwości użytkowych naszych produktów oraz system zakładowej kontroli produkcji obwarowane są wytycznymi Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-15/0760. Domy Dream Art Home w technologii MHM to zdrowe i bezpieczne konstrukcje budowane z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Nasze ściany posiadają dużą zdolność do akumulacji ciepła oraz samodzielnego regulowania poziomu wilgotności. Odpowiednio docieplone nigdy nie osiągają punktu rosy. Ich konstrukcja jest SOLIDNA i WIECZNA, posiadają wysoką odporność na ogień. Domy w technologii MHM są zdrowe, naturalne i wolne od emisji substancji szkodliwych.

MHM to:

1) Ciepłe i lite budynki.
2) Budowanie w zgodzie z naturą – Współczesny człowiek spędza więcej czasu w budynku niż na zewnątrz. System MHM umożliwia połączenie zalet naturalnego materiału budowlanego z surowego drewna z zaletami litych konstrukcji budowlanych.
3) Brak chemii – MHM to lita i sucha ściana drewniana, wykonana bez użycia kleju i dodatków chemicznych. Efektem są świetne właściwości pod względem biologii i fizyki budowlanej.
4) Zrównoważony rozwój – Drewno jest zasobem odnawialnym w stosunkowo krótkim okresie czasu. Brak emisji i odpadów szkodliwych dla człowieka.
5) Oszczędzanie zasobów – Pozwala osiągnąć bilans ekologiczny, co w przypadku zasobów nieodnawialnych jest niemożliwe.

Korzystamy z najnowszych dostępnych rozwiązań technologicznych (w tym maszyn Hans Hundegger AG). Kładziemy duży nacisk na jakość produktów, która przekłada się na wysoki poziom osiąganego przez nas wskaźnika CSI (Customer Satisfaction Index).

Prace produkcyjne wykonywane są przy pomocy najnowocześniejszego oprogramowania BIM CAD 3D. Produkcja ścian w systemie Massiv-Holz-Mauer® odbywa się przy pomocy sterowanych numerycznie maszyn z zachowaniem maksymalnej dokładności na podstawie planów konstrukcyjnych przygotowanych przez architektów lub projektantów elementów drewnianych. Tolerancje wynoszą tutaj nie więcej niż +/- 3 mm. Skosy, wycięcia na drzwi i okna, kanały instalacyjne itd. są dokładnie wycinane lub frezowane. Sterowana komputerowo produkcja (CAM) o wysokiej dokładności pasowania zgodnej z projektem CAD 3D ułatwia późniejszy montaż elementów na placu budowy.

Elementy ścienne MHM to wielowarstwowe płyty z litego drewna, składające się z połączonych ze sobą za pomocą karbowanych gwoździ aluminiowych desek z drewna drzew iglastych. Sąsiadujące warstwy desek są ułożone względem siebie zasadniczo prostopadle (kąt 90°). Technologia MHM dopuszcza również sporadyczne łączenie pojedynczych desek ze sobą wzdłużnie na wczep klinowy zgodnie z EN 14080.