Parametry ścian Massiv-Holz-Mauer®

– grubość 11.5, 16.0cm – ściany wewnętrzne
– grubość 20.5, 25.0, 29.5, 34.0cm – ściany zewnętrzne
– wymiary max.2,96m wysokości, 6m długości
– średnice frezów pod instalacje min40 mm max 200 mm
– wytrzymałość na wyboczenie przy obciążeniu – kwestia złożona w której nadrzędna rolę ma dobranie i zagęszczenie łączników, odległość potencjalnych usztywnień, projektuje się na podstawie każdorazowych obliczeń konstrukcyjnych,
– współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0.094 W/(m*K), zgodnie z wynikiem pomiarów przeprowadzonych przez MFPA Leipzig GmbH)