Parametry ścian

– grubość: 11,5; 16,0 cm – ściany wewnętrzne
– grubość: 20,5; 25,0; 29,5; 34,0 cm – ściany zewnętrzne
– wymiary: max. 2,96 m wysokości, 6 m długości
– średnice frezów pod instalacje: min. 40 mm, max. 200 mm
– wytrzymałość na wyboczenie przy obciążeniu – kwestia złożona, w której nadrzędna rolę ma dobranie i zagęszczenie łączników, odległość potencjalnych usztywnień, projektuje się na podstawie każdorazowych obliczeń konstrukcyjnych
– współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,094 W/(m*K), zgodnie z wynikiem pomiarów przeprowadzonych przez MFPA Leipzig GmbH