Materiały konstrukcyjne

Drewno

– C16 lub wyższe,
– klasa II lub wyższa
– świerk europejski oraz odpowiadające mu gatunki drewna drzew iglastych,
– deski nieheblowane, jednostronnie rowkowane w celu poprawy parametrów termoizolacyjnych,
– grubość desek 23± 2 mm, szerokość 140-260mm,
– wilgotność 15 ± 3 % (zgodnie z normą EN 13183-2), technicznie wysuszone

Gwoździe

– materiał – aluminium
– wymiary ø2,5 x50mm
– wytrzymałość/nośność na wyciąganie 485 N
– łączą każdorazowo 3 warstwy desek