Powierzchnia: 184 m2 | Czas montażu: 35 h ściany, 12 h więźba dachowa