Wbudowane CO2

W obecnym czasie przykłada się coraz wiekszą uwagę do obniżenia emisji CO2 do atmosfery. Technologia MHM nie tylko nie emituje CO2 podczas produkcji ścian i stropów, jak to ma miejsce np. przy elementach ceramicznych wypalanych lub produkcji cementu, ale wiąże CO2 w budynku przyczyniając się do obniżenia jego zawartości w powietrzu.

Dzieje się to za sprawą obiegu CO2 w naturze. Rośliny w czasie wzrostu pobierają dwutlenek węgla z atmosfery a po ich obumarciu CO2 z powrotem trafia do atmosfery poprzez procesy gnilne i utlenianie się drewna. W przypadku gdy drewno zostanie wykorzystane do budowy jako materiał konstrukcyjny dwutlenek węgla zostanie związany w nim przez cały okres istnienia budynku.

Zawartość węgla w suchym drewnie iglastym to 53%, co oznacza że w przypadku przeciętnego domu jednorodzinnego zostaje wbudowane 25 ton CO2.