Recykling

Z uwagi na nieprzetworzone materiały wykorzystywane do wykonania ścian i stropów oraz brak chemicznych impregnacji, całość konstrukcji, oraz odpady powstałe podczas produkcji możliwe do poddania łatwemu recyklingowi. Przykładowym sposobem jest proces odzysku odpadów drewnianych, gdzie są rozdrabniane i pozbawiane materiałów obcych np. elementów metalowych. Wytworzone zrębki, w zależności od jakości, poddawane są recyklingowi lub spalane w celu wytworzenia energii.