Recykling

Dream Art Home wpisuje się w trend bycia-EKO.

Z uwagi na nieprzetworzone materiały wykorzystywane do wykonania ścian i stropów oraz brak chemicznych impregnacji, całość konstrukcji oraz odpady powstałe podczas produkcji można poddać łatwemu procesowi recyklingu. Przykładowym sposobem jest proces odzysku odpadów drewnianych, gdzie są rozdrabniane i pozbawiane materiałów obcych np. elementów metalowych. Wytworzone zrębki, w zależności od jakości, poddawane są recyklingowi lub spalane w celu wytworzenia energii.

Technologia litego drewna MHM to krok milowy ku bardziej ekologicznemu życiu.