Opis materiałów

Techniczne suszenie drewna odbywa się w zamkniętych komorach suszących, gdzie przebiega to pod kontrolą urządzeń klimatyzujących, tak aby wilgotność drewna mogła być szybko i dokładnie odprowadzona. Drewno iglaste zostaje pozbawione wilgoci w tych komorach w temperaturze między 70 i 85°C przez min. 8 godzin do osiągnięcia wilgotności 15%. Sposób wysuszenia drewna pozwala na usunięcie składników organicznych przez co drewno nie jest zagrożone atakiem szkodników drzewnych oraz grzybów, co gwarantuje wymaganą wytrzymałość bez użycia środków chemicznych.

W procesie produkcji ścian i stropów nie są wykorzystywane kleje ani preparaty chemiczne.

Jedynym dopuszczalnym miejscem zastosowania kleju jest łączenie podłużne desek połączeniem mikrowczepowym co ma decydujące znaczenie dla wytrzymałości poszczególnych desek stropowych, oraz wpływa na redukcję zużycia materiału budowlanego – w przypadku ścian i jest przewidziane w Europejskiej Aprobacie Technicznej.