Opis materiałów

Drewno drzew iglastych to zasadniczy budulec używany do produkcji naszych elementów ściennych i stropowych.
W technologii Massiv-Holz-Mauer® drewno poddawane jest procesowi suszenia w dedykowanych komorach procesowych w temperaturze od 70 do 85°C przez co najmniej 8 godzin do osiągnięcia poziomu wilgotności nie przekraczającego 15%. Przyjęty sposób suszenia pozwala na usunięcie z drewna składników organicznych, eliminuje zagrożenie atakiem szkodników oraz grzybów i gwarantuje wymaganą wytrzymałość bez użycia środków chemicznych. Wyprodukowane elementy ścienne i stropowe pozbawione są niemal całej wilgoci oraz nie są podatne na odkształcenia. Technologia MHM zapewnia suchą konstrukcję budynku, dzięki czemu prace instalatorskie i wykończeniowe można rozpocząć zaraz po ukończeniu montażu.

W procesie produkcji ścian i stropów nie są wykorzystywane kleje ani preparaty chemiczne.

Jedynym dopuszczalnym miejscem zastosowania kleju jest łączenie podłużne desek połączeniem mikrowczepowym, co ma decydujące znaczenie dla wytrzymałości poszczególnych desek stropowych oraz wpływa na redukcję zużycia materiału budowlanego.