Mikroklimat

Wykorzystanie czystego drewna jako wyłaz cnego materiału konstrukcyjnego gwarantuje wykorzystanie wszystkich właściwości fizycznych jakie są naturalną jego cechą. Unikatowym elementem ścian nie osiągalnym w innych technologiach budowlanych jest wysoka dyfuzyjność pary wodnej co wpływa na regulację wilgotności wewnątrz kompensując okresy przesuszenia powietrza (np. okres grzewczy) i jego nadmiernej wilgotności.

Na odczucia użytkowników w dużym stopniu wpływa temperatura powierzchniowa. Większość ciepła ciała tracimy w wyniku promieniowania, które w swojej intensywności kieruje się w stronę najbliższej położonych powierzchni. Jeżeli więc znajdujemy się w pobliżu zimnych powierzchni, np. zimnej metalowej płyty, to z naszego ciała jest odbierane ciepło, co w następstwie będzie odczuwalne jako dyskomfort. Ten efekt zależy jednak od temperatury otoczenia. Ta sama zimna płyta, która w chłodne dni będzie odbierana jako nieprzyjemna, w gorącym klimacie będzie miłym obiektem schładzającym.

Dla naszego klimatu w pomieszczeniu oznacza to, że w przypadku używania materiałów budowlanych z zimnymi powierzchniami po wewnętrznej stronie ścian (a więc z reguły dotyczy to materiałów mineralnych) do stworzenia przyjemnej atmosfery będzie potrzebna nieco wyższa temperatura niż w przypadku stosowania takich „ciepłych” materiałów budowlanych, jak drewno. Z związku z tym użycie właściwych materiałów pozwala na zaoszczędzenie czystej energii, ponieważ w szczególności zimą nie będzie potrzebne tak duże nagrzewanie pomieszczeń.

mikroklimat