Mikroklimat

Konstrukcje architektoniczno-budowlane wznoszone przez Dream Art Home chronią pomieszczenia mieszkalne przed nadmiarem wilgoci i jego negatywnymi konsekwencjami. Massiv-Holz-Mauer® to technologia suchych systemów konstrukcyjnych z litego drewna bez użycia klejów i preparatów chemicznych. Produkowane przez nas ściany i stropy oddychają oraz są paroprzepuszczalne. Powietrze w pomieszczeniach o konstrukcji MHM jest filtrowane przez higroskopijną strukturę ścian i stropów, w efekcie jest czyste i nasycone tlenem.

W pomieszczeniach o konstrukcji ścian MHM o powierzchni wewnętrznej z desek heblowanych komfort użytkowania jest dodatkowo potęgowany przez możliwość obcowania z naturalnym materiałem jakim jest drewno. Jego naturalny odcień wpływa korzystnie na nastrój oraz samopoczucie mieszkańców. Nie można też nie wspomnieć o ich właściwościach elektrostatycznych, dzięki którym rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń pylistych typu kurz jest znacznie ograniczone.

Technologia MHM zapewnia budynkom mieszkalnym niepowtarzalny mikroklimat, w okresie letnim – przyjemny chłód, a w zimowym – łatwiej jest użytkownikom utrzymać ciepło w pomieszczeniach przy użyciu określonych rozwiązań grzewczych w porównaniu z budynkami wzniesionymi w tradycyjnych technologiach murowanych.

Na odczucia użytkowników w dużym stopniu wpływa temperatura otaczających powierzchni. Większość ciepła ciała tracimy w wyniku promieniowania, które w swojej intensywności kieruje się w stronę najbliżej położonych powierzchni. Jeżeli więc znajdujemy się w małej odległości od materiałów o niskiej temperaturze powierzchniowej, np. zimnej metalowej płyty, to z naszego ciała jest odbierane ciepło, co w następstwie będzie odczuwalne jako dyskomfort zwłaszcza w okresie zimowym. Stosując materiały budowlane zimne powierzchniowo, takie jak większość materiałów mineralnych, do stworzenia przyjemnej atmosfery będzie potrzebna nieco wyższa temperatura niż w przypadku zastosowania ciepłych elementów konstrukcyjnych typu MHM z litego drewna. Technologia Massiv-Holz-Mauer® pozwala na generowanie oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej.

Do produkcji ścian z litego drewna Massiv-Holz-Mauer® wykorzystywane jest rowkowane drewno iglaste. Rowki tworzą pustki powietrzne, które znacznie zwiększają izolacyjność termiczną ścian. Dodatkowo, duża powierzchnia wewnętrzna litego drewna zatrzymuje niemal całe promieniowanie wysokiej częstotliwości pochodzące z systemów telefonii komórkowej. Domy Dream Art Home powstają z myślą o zdrowiu użytkowników.

Ściany MHM z litego drewna podnoszą odporność konstrukcji budowlanej na oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego. Wszystkie organizmy żywe podlegają wpływom pola magnetycznego Ziemi, a zachodzące w nich procesy wynikają z działania sił elektromagnetycznych. Z badań prowadzonych nad ekologicznymi aspektami konstrukcji budowlanych wynika, iż organizm ludzki może negatywnie reagować na techniczne lub sztucznie generowane stałe pola magnetyczne. Dotyczy to zwłaszcza namagnesowanych konstrukcji stalowych, które działają jak magnesy trwałe. Zastosowanie rowkowanych kołków aluminiowych w drewnianych ścianach MHM implikuje mniejsze zakłócenia naturalnego pola magnetycznego, co sprzyja dobrej kondycji zdrowotnej człowieka. Drewno samo w sobie jest diamagnetykiem.