Izolacyjność termiczna

Struktura porowata drewna gwarantuje niską wartość współczynnika oporu termicznego, dla drewna świerkowego λ = 0.16 W/(m*K).Wielowarstwowość oraz dodatkowe jednostronne żłobienia desek powiększają objętość powietrza obniżając współczynnik oporu termicznego do λ = 0.094 W/(m*K).
Obniżanie zapotrzebowania na ciepło budynku znacząco przyczynia się zmniejszania emisji CO2, oraz obniża koszty utrzymania budynku. Zazwyczaj to ogrzewanie budynku generuje największe koszty eksploatacyjne.