Bezwładność termiczna

Drewno posiada wysoką bezwładność cieplną, ciepło właściwe, cp, wg EN ISO 10456 to 1600 J/(kg K) , która związana jest ze znacznym ciężarem objętościowym 480kg/m3.

Dzięki zastosowaniu akumulacyjnych materiałów konstrukcyjnych optymalizuje się poziom zużycia energii, ponieważ mogą one pochłaniać również promieniowanie cieplne nisko stojącego zimowego słońca i uzyskaną przez to energią przez długi czas „ogrzewać” pomieszczenia. Mogą one również zapobiegać stratom ciepła wytwarzanego przez ogrzewanie. Do takiego wykorzystywania energii słonecznej można wykorzystywać zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne elementy konstrukcyjne. W tym przypadku drewno stanowi doskonałe medium, ponieważ posiada ono bardzo dobry poziom ciepła właściwego.

Dzięki temu elementy konstrukcyjne wykorzystujące ściany w systemie Massiv-Holz-Mauer® oraz elementy stropów drewnianych osiągają, pomimo swoich dobrych zdolności izolacyjnych, bardzo wysokie wartości magazynowania energii i mogą w dużym stopniu korzystać z energii słonecznej.

Te właściwości gwarantują latem, że dzięki magazynowaniu nasłonecznienia zapobiega się natychmiastowemu nagrzewaniu się wnętrz w słoneczne dni. Należy liczyć się z nagrzewaniem pomieszczeń opóźnionym o kilka godzin.
Elementy konstrukcyjne z elementami MHM odpowiedzialne są za przesunięcie fazowe przekraczające 12 godzin. To oznacza, że zmagazynowana w ciągu dnia energia nagrzewa pomieszczenia dopiero nocą, nawet przy dużych zewnętrznych wahaniach temperatur, dzięki czemu tworzy się stały klimat w pomieszczeniach.

Ważne: Niezależnie od struktury pozostałych elementów konstrukcyjnych potrzebne jest również zawsze efektywne zacienianie powierzchni okiennych.