„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego złącza budowlanego domów energooszczędnych”

który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.6 Pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.06.00-24-023/12-00
Kwota dotacji: 5 237 000 zł
Okres realizacji projektu: 01.04.2013-30.09.2014

Osoba do kontaktu:
Nikola Pasecka n.cembrzynska@dreamarthome.pl
tel.: 533 314 066

Zakupy i przetargi w ramach Projektu:

Dokument do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/6/14
Dokument do pobrania Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1/6/14

Dokument do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3/14 – plik PDF
Dokument do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/5/14 – plik PDF
Dokument do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/14 – plik PDF

foot