Szczelność powietrza

Wiatroszczelność to kluczowa cecha efektywnych energetycznie budynków wzniesionych w technologii Massiv-Holz-Mauer®. Odpowiedni poziom wiatroszczelności zapewnia się poprzez stosowanie materiałów uszczelniających na stykach elementów ściennych i stropowych.

Normatywną wiatroszczelność, wg wytycznych Europejskiej Aprobaty Technicznej, można osiągnąć poprzez zastosowanie:
– podkładek z technicznego filcu poliestrowego uszczelniających styk ściana-strop na całej powierzchni styku,
– wysokiej jakości membran wiatroizolacyjnych firmy DuPont na połączeniach ściana-strop od zewnątrz budynku oraz bokach wszystkich otworów w ścianach zewnętrznych.

W przypadku potrzeby zapewnienia szczelności n50 < 0,6 1/h dla budynku pasywnego należy całą powierzchnię przegród zewnętrznych pokryć wiatroizolacją uszczelniającą na łączeniach – zgodnie z wybranym systemem wiatroizolacji.

Wiatroszczelność konstrukcji architektoniczno-budowlanych w technologii MHM w zasadniczym stopniu zapewnia warstwa izolacji termicznej o niskim oporze dyfuzyjnym oraz warstwa elewacji ścian zewnętrznych.

Suche, oddychające i paroprzepuszczalne systemy konstrukcyjne MHM zapewniają właściwą wentylację budynkom, zapobiegają kondensacji powierzchniowej pary wodnej oraz konwekcyjnym stratom ciepła, co się przekłada na zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach mieszkalnych i niższe koszty użytkowania.