Klasyfikacja ogniowa

ŚCIANY:

Ściany MHM cechuje wysoka odporność na ogień. Badania laboratoryjne ścian MHM pod kątem ich nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej, przeprowadzone przez jedną z wiodących niezależnych akredytowanych jednostek badawczych w Europie certyfikujących materiały, elementy i konstrukcje budowlane, MFPA Leipzig GmbH, wykazują ich odporność ogniową na poziomie REI 90. Wysoka klasyfikacja ogniowa, a przy tym wysoka wytrzymałość na obciążenia, wysoka pojemność cieplna, dobra izolacyjność termiczna i zakumulowane CO2, to charakterystyki wiodące konstrukcji budowlanych wznoszonych przez Dream Art Home w technologii Massiv-Holz-Mauer®.

Klasyfikacje ognioodporności:

REI 90 dla ścian o gr. 20,5cm lub grubszych, z jednostronną okładzina z płyt gk 18mm – raport klasyfikacyjny nr. KB 3.2/14-013-3 wydany przez niemiecką jednostkę certyfikującą MFPA Leipzig GmbH dnia 30.06.2015r. W przypadku realizacji w Polsce dla uzyskania ognioodporności należy przewidzieć obudowę z płyt np. GKF lub przedścianki systemowe wg wskazań producenta.

Nierozprzestrzeniające ognia (NRO) dla ścian o gr. 20,5cm lub grubszych, bez okładzin – klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz nr 0700/16/Z00NP wydana przez ITB dnia 25.02.2016r.

Reakcja na ogień – europejska klasa D-s2, dO