Klasyfikacja ogniowa

ŚCIANY:

REI 90 dla ścian o gr. 20,5cm lub grubszych, z jednostronną okładzina z płyt gk 18mm – raport klasyfikacyjny nr. KB 3.2/14-013-3 wydane przez niemiecką jednostkę certyfikującą MFPA Leipzig GmbH dnia 30.06.2015r. W przypadku realizacji w Polsce dla uzyskania ognioodporności należy przewidzieć obudowę z płyt np. GKF lub przedścianki systemowe wg wskazań producenta.

Nie rozprzestrzeniające ognia
(NRO) dla ścian o gr. 20,5cm lub grubszych, bez okładzin – klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz nr 0700/16/Z00NP wydana przez ITB dnia 25.02.2016r.

Reakcja na ogień – europejska klasa D-s2, dO

STROPY:

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej wg „oceny w zakresie odporności ogniowej systemu stropów drewnianych produkcji firmy Dream Art Home Sp. z o.o. nr 2349/16/Z00NZP z października 2016r.

Stropy nie posiadają atestu w zakresie NRO. Istnieje możliwość uzyskania NRO poprzez impregnację środkami do drewna konstrukcyjnego.

Reakcja na ogień – na podstawie decyzji Komisji 2003/43/WE dla płyt z litego drewna wyłączając pokrycia podłogowe (ρmin = 400kg/m3 ) odpowiada europejska klasa D-s2, dO.

ogniowosc
ogniowosc1