Izolacyjność akustyczna

Systemy konstrukcyjne Massiv-Holz-Mauer® charakteryzuje dobra izolacyjność akustyczna. Wysoka ochrona przed hałasem wewnętrznym i zewnętrznym to podstawa komfortu codziennej egzystencji. Technologia MHM zapewnia komfort akustyczny w głównej mierze dzięki dużej masie elementów ściennych i ich warstwowej strukturze, która pełni funkcję małych sprężyn tłumiących drgania i dźwięki. Dodatkowo, izolacyjność akustyczną domów wzniesionych przez Dream Art Home w technologii MHM podnoszą typowe zabiegi dla prac wykończeniowych, takie jak: montaż przedścianek gk, wykonanie dylatacji w podłogach na styku ze ścianami zewnętrznymi, montaż podkładek izolacyjnych pod podłogami itp. Dochowanie należytej staranności przy wznoszeniu budynku mieszkalnego z użyciem systemów konstrukcyjnych MHM pozwala na osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu komfortu akustycznego w pomieszczeniach.

– ściany MHM posiadają badania izolacyjność od dźwięków powietrznych w ramach Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA 15/0760 z dnia 30.06.2017r. – Złącznik 6 Aprobaty,
– stropy Dream Art Home nie posiadają badań w zakresie izolacyjności dźwiękowej, w przypadku konieczności należy sprawdzić izolacyjność badaniem wykonanego obiektu i w razie konieczności wyższej izolacyjności zastosować sufity podwieszane akustyczne wg zastosowanego systemu,
– jako przekładka akustyczna styku ściana-strop stosuje się na całej powierzchni styku podkładki z technicznego filcu poliestrowego,
– należy stosować podłogi oddylatowane po obwodzie od ścian przekładką akustyczną, oraz spoczywających na warstwie izolacji akustycznej,
– dla zwiększenia izolacyjności akustycznej przez redukcję mostków akustycznych można zastosować łączniki ściana-strop lub wkręty z podkładkami akustycznymi,
– dla zwiększenia izolacyjności akustycznej można zastosować przedścianki lub zabudowy sufitów z lekkich konstrukcji płytowych z wypełnieniem wełną mineralna do pożądanego efektu wytłumienia wg wskazań wybranego systemu,
– w przypadku budynków o wyjątkowo wysokich wymaganiach akustycznych można wprowadzić systemowe podkładki akustyczne na bazie elastomerów,
-w przypadku pozostawienia odsłoniętego stropu układ krawędzi desek znacząco polepsza akustykę i niweluje efekt pogłosu.


Izolacja akustyczna jest ważnym kryterium dla jakości pomieszczeń mieszkalnych i roboczych w budynkach.

Minimalne wymaganie dla budynków uregulowane są w normie PN-B-02151-5:2017-10.

Zasadniczo należy dokonać osobnych uzgodnień dotyczących tworzonej izolacji akustycznej pomiędzy inwestorem i wykonawcą. Dotyczy to także domów jednorodzinnych. W odniesieniu do izolacji dźwiękowej stropów zaleca się dążyć do spełnienia podwyższonych wymagań. Przy projektowaniu i realizacji projektu należy oprócz bezpośredniego przenoszenia dźwięku przez dany element konstrukcyjny uwzględnić również drogi przenoszenia dźwięku przez sąsiadujące elementy konstrukcyjne. Projektowanie i wykonanie części konstrukcyjnych w obszarze połączeń i przepustów ma szczególne znaczenie, ponieważ modernizacja niedociągnięć związanych z izolacją dźwiękową jest najczęściej pracochłonnym i kosztownym procesem.


Definicje dźwięku:

Dźwięk
Mechaniczne drganie, które rozchodzi się w elastycznych mediach w wyniku drgania cząsteczek masy wokół ich pozycji spoczynkowej, przez co w medium powstają zagęszczenia i rozrzedzenia.

Dźwięk powietrzny
Dźwięk, który rozchodzi się w powietrzu, np. muzyka z radia.

Dźwięk materiałowy
Dźwięk, który rozchodzi się w stałych materiałach, np. z wiertarki udarowej.

Odgłos kroków
Dźwięk powstający podczas chodzenia m.in. po stropach i schodach w formie dźwięku materiałowego który częściowo przenika do sąsiednich pomieszczeń w formie dźwięku powietrznego.


Wartości obliczeniowe/pomiarowe służące do pokazania działania izolacji dźwiękowej w częściach konstrukcyjnych:

Wskaźnik izolacji dźwiękowej R [dB]
Wskaźnik izolacji dźwiękowej dla oddzielającej części konstrukcyjnej. Dźwięk przenoszony jest wyłącznie przez oddzielającą część konstrukcyjną. Izolacja dźwięku powietrznego danej części konstrukcyjnej jest tym lepsza, im większa jest wartość R.

Wskaźnik izolacji dźwiękowej R’ [dB]
Wskaźnik izolacji dźwiękowej analogiczny do wskaźnika R, jednak w tym przypadku przenoszenie dźwięku zarówno przez oddzielającą część konstrukcyjną, jak i przez sąsiadujące części konstrukcyjne.

Wartość obliczeniowa wyliczonego wskaźnika izolacji dźwiękowej R’w, R [dB]
Wartość obliczeniowa wyliczonego wskaźnika izolacji dźwiękowej w zależności od masy odniesionej do powierzchni sąsiadujących części konstrukcyjnych.

Wartość testowa wyliczonego wskaźnika izolacji dźwiękowej R’w, P [dB]
Ten wskaźnik obliczony został w laboratorium w warunkach idealnych. Przy przeliczaniu R’w’R na R’wP należy uwzględnić dla ścian i stropów naddatek o wartości 2 dB.

Wyliczony znormalizowany poziom odgłosów kroków L’n,w [dB]
Oznaczenie izolacji odgłosów kroków danej części konstrukcyjnej. Przenoszenie dźwięku zarówno przez oddzielającą część konstrukcyjną, jak i przez sąsiadujące części konstrukcyjne. Izolacja odgłosów kroków jest tym lepsza, im mniejsza jest wartość L’n,w.

Wyliczony wskaźnik izolacji dźwiękowej R’w [dB]
Obliczanie zmierzonej krzywej wskaźnika izolacji dźwiękowej danej części konstrukcyjnej z użyciem krzywej oceniającej, która uwzględnia zakres częstotliwości czułości ludzkiego ucha.

Wyliczona standardowa różnica poziomu ciśnienia akustycznego DnT, w [dB]
Oznacza izolację dźwięku powietrznego pomiędzy dwoma pomieszczeniami przy uwzględnieniu czasu pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym oraz przy uwzględnieniu czasu pogłosu odniesienia zgodnie z ISO 717-1.


Aby uzyskać wymagane lub uzgodnione wartości izolacji dźwiękowej lub optymalnie je przekroczyć, potrzebne jest przez cały czas staranne planowanie. Dotyczy to naturalnie również ścian w systemie Massiv-Holz-Mauer® oraz elementów stropów drewnianych.

Również, jeżeli w przypadku domów jednorodzinnych jest niewiele obowiązujących wymagań ze strony norm dla izolacji dźwiękowej(PN-B-02151-5:2017-10), to zawsze należy wybierać wersje z efektywną izolacją dźwiękową, ponieważ wymagania prawne kierują się tutaj nie tylko normą, lecz o wiele bardziej ogólnie przyjętymi zasadami techniki budowlanej.
W przypadku planowania większych projektów, jak np. budynki wielorodzinne lub budynki użyteczności publicznej, należy pamiętać zawsze o zagwarantowaniu odpowiedniej izolacji dźwiękowej.

W przypadku oddzielenia osobnych lokali zaleca się zdwojenie konstrukcji chroniące przed transmisją dźwięków.

Z reguły żądany efekt można uzyskać poprzez zastosowanie najróżniejszych działań. Szczególnie efektywne i często stosowane są następujące rozwiązania:
– Przedścianki przed ścianami lub stropami
– Rozłączenie na złączach elementów konstrukcyjnych
– Obciążenia stropów
– Elastyczne podpory dla stropów i ścian
– Podłoga zdylatowana od ścian zewnętrznych
– Przekładka izolacyjna pod całą powierzchnią podłogi

W zależności od użytej konstrukcji ściennej i podłogowej wymagane jest zmniejszenie zjawiska przenoszenia dźwięku poprzez zastosowanie elastycznych podpór i specjalnych elementów mocujących. Tutaj jest to pokazane na przykładzie stropu, który ułożony jest ścianie rozdzielającej osobne lokale mieszkalne.

Strop można bezpośrednio przykręcać do ścian tylko w przypadku, kiedy konstrukcja wyposażona jest w skuteczne pod kątem techniki izolacji dźwiękowej przedścianki. W przypadku niezastosowania przedścianek przenoszenie dźwięku należy zredukować w inny sposób. W tym przypadku do tego celu nadają się elastyczne podpory w połączeniu ze zoptymalizowanymi kątownikami służącymi do przykręcenia górnych ścian.